Mengenai Huruf – الحرف

وَالْحَرْفُ مَا لَا يَصْلُحُ مَعَهُ دَلِيْلُ الْاِسْمِ وَلَا دَلِيْلُ الْفِعْلِ

Huruf itu ialah lafazh yang tidak sesuai bersamanya tanda isim dan tidak pula tanda fi’il.

Maksudnya : huruf itu ialah lafazh yang tidak dimasuki tanda isim atau tanda fi’il.

Ta’rif Harf

الحرف : هو كل لفظ لا يظهر معناه كاملا الا مع غيره

Harf ialah setiap lafazh yang tidak nyata kesempurnaan maknanya kecuali disertai dengan perkataan selainnya.

Harf atau huruf ( الحرف ) secara bahasa memilki arti huruf seperti yang kita kenal dalam bahasa Malaysia yang ada 26 huruf. Sedangkan dalam bahasa Arab kita mengenal ada 28 huruf yang kita kenal dengan huruf hijaiyah. Akan tetapi, huruf yang dimaksud disini bukan setiap huruf hijaiyah melainkan huruf hijaiyah yang memiliki arti seperti:

و = dan – ف = maka – بِ = dengan – لِ = untuk – س = akan –  ك = seperti

Huruf hijaiyah yang memiliki arti yang dimaksud di sini tidak berarti huruf yang terdiri dari satu huruf saja, tetapi juga hasil gabungan atau susunan dari dua huruf atau lebih yang memiliki makna, contohnya ialah seperti huruf khafadh, seperti :

منْ = dari , إلى = ke , عنْ = dari , على di atas , في = di dalam

Diantara huruf-huruf khafadh seperti di atas juga dikenali sebagai huruf jar, iaitu huruf yang menyebabkan kalimat isim yang ada setelahnya wajib dibaca kasroh atau dihukumkan sebagai majrur.

 • ِبِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم
 • َالحمدُ للهِ ربِّ الْعَالَمِيْن
 • مررتُ بِزَيْدٍ

Juga seperti huruf istifham : هَلْ dan أَ. Lafazh-lafazh itu disebut huruf, sebab selalu tidak di-tanwinkan atau dimasuki oleh alif dan lam, qad, ta ta-nits yang disukunkan dan sebagainya.

Kata nazhim :

وَالْحَرْفُ لَمْ يَصْـلُحْ لَهُ عَلَامَهْ * اَلَا انْتِـفَا قَبُولِهِ الْعَلَامَهْ

Huruf itu selamanya tidak layak diberi tanda, yaitu tiada menerima alamat (tanda).

Pembahagian Kelompok-kelompok Harf

Huruf sama dengan kata tugas atau kata sendi dalam bahasa malaysia, kerana mempunyai tugas untuk menyempurnakan arti dari kalimat. Huruf tidak mempunyai ciri-ciri khusus untuk dikenali, oleh itu ianya mesti dihafal.

 1. حرف الجرِّ ( harf jar ) = من، عن، فى، ب، ل، ل، ك، إلى، على، ربَّ
 2. حرف عطفٍ ( harf ‘athaf ) = و، فَ، ثمَّ، أوْ، أمَّ، بلْ، لكنْ، لَا
 3. حرف توكيْدٍ ( harf taukid ) = فدْ، لَ، أنَّ، إنَّ
 4. حرف إستفهامٍ ( harf istifhaam ) = أ، هلْ
 5. حرف شرطٍ ( harf syarat ) = إنْ، إذاَ، لوْ
 6. حرف تنبيهٍ ( harf tanbih ) = إذْ، ألا
 7. حرف ترجي ( harf tarji ) = لعلَّ
 8. حرف تمنى ( harf tamanni ) = ليْتَ
 9. حرف إستدراكٍ (harf istidraak ) = حتى، أما، لكنَّ
 10. حرف إستثنى ( harf istitsna ) = إلَّا
 11. حرف خزمْ ( harf jazm ) = لمْ، لمّا، لا(لام نهي)، ل(لام الأمر)ء

p/s : artikel ini telah di olah mengikut kesesuaian pembaca yang berbahasa malaysia dan artikel asal boleh didapati dari : http://pustaka.abatasa.co.id/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: