Bab Al-Kalam بَابُ الْكَلَامِ

قال المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الكلام

الكلام : هو الفظ المركب المفيد بالوضع

الكلام : Kalam ialah lafazh yang tersusun lagi memberikan faedah dengan hantaran bahasa arab.

Maksudnya : kalam menurut istilah ahli ilmu Nahwu mestilah memenuhi empat syarat, iaitu :

  1. lafazh (ucapan kata)
  2. murakkab (tersusun)
  3. mufid (berfaedah)
  4. bi al-wadh’i (dengan hantaran bahasa arab)

1. الفظ Lafazh, iaitu :

الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية
Ucapan yang mengadungi sebahagian huruf hijaiyah.

Contoh: كتابٌ (kitab), مَجْلِسٌ (majelis atau tempat pertemuan), قلمٌ (pena), مسجدٌ (masjid), dan sebagainya.
Jadi suara ayam, bedug, kaleng, petir, mesin dan sebagainya tidak termasuk lafazh.

2. المركب Murakkab (tersusun), iaitu:

ما تركب من كلمتين فأكـثر
Ucapan yang tersusun atas dua kalimah atau lebih.

Contoh : زَيدٌ قَائِمٌ (Zaid berdiri), اَللّهُ اَكبَرُ (Allah Mahabesar), سبحنان اللّه (Mahasuci Allah).
Jadi, kalau satu kalimah saja, bukan temasuk murakkab. Yang dimaksud dengan “kalimah” disini ialah sepatah kata.

3. المفيد Mufid (bermakna), iaitu:

ما افاد فائدةً يُحسنُ السّكوتُ مِن المتكلم والسّامعِ عليها
Ungkapan berfaedah yang dapat memberikan pemahaman sehingga pendengarnya merasa puas.

Contoh : زيدٌ قائمٌ (Zaid berdiri) atau قائمٌ (berdiri) saja, sebagai jawapan dari pertanyaan dari pertanyaan : كَيفَ حَالُ زَيدٍ؟ (bagaimanakah keadaaan Zaid), مَرِيضٌ (sakit), sebagai jawaban dari pertanyaan : كَيفَ زَيدٍ؟ (bagaimana Zaid). Jadi, perkataan yang janggal didengar karena tidak dapat difahaminya, tidak termasuk mufid, misalnya: إِنْ قَامَ زَيدٌ (apabila Zaid berdiri). إِن جَاءَ أَبِى (apabila ayahku datang). Tanpa dilengkapi kalimat lainnya.

Kalau perkataan itu ingin sempurna, maka harus ada tambahannya, seperti :

  • إن قَامَ زَيدٌ قَمتُ = Apabila Zaid berdiri , aku pun berdiri.
  • إِن جَاءَ أِبِي فَأُكـرِمهُ = Apabila ayahku datang, maka akan kuhormati dia.

4. الوضع Wadh’a, iaitu :

جعلُ اللفظِ دليلًا على معنى
Menjadikan lafazh agar menunjukkan suatu makna (pengertian).

Dan pembicaraannya disengaja serta dengan menggunakan bahasa Arab, kerana ilmu Nahwu ini membahas kaedah bahasa Arab. Jadi, pembicaraan orang yang mengigau walaupun berbahasa Arab atau bukan, tidak termasuk wadha’ menurut ahli Nahwu.

Kata nazhim :

كلامهم لَفظٌ مُفيدٌ مسندُ * وَالْكَلِمَةُ للّفظًُ المفِيدُ المُفرَدُ

Kalau menurut mereka (ahli Nahwu) ialah suatu lafazh yang digunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat musnad (susunan). Sedangkan kalimah adalah suatu lafazh yang di gunakan untuk menunjukkan makna yang bersifat mufrad (tunggal).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: